Het plaatsen van de verhalen is geautomatiseerd. Als je een verhaal wilt toevoegen dan kan dit niet meer door het opsturen naar Ton Ars maar dit kan in het vervolg online gebeuren. Het verhaal is dan direkt geplaatst. Samen met de foto's die u ook zelf kunt uploaden.
TIP!!
  • Schrijf het verhaal eerst in Word en controleer het op spellingsfouten.
  • HTML tags zijn toegestaan.
  • De foto's (max. 4 stuks mogen elk niet groter zijn dan 90 kb en niet breder dan 650 pixels.
«Klik hier om ook jouw verhaal te plaatsen»